Bakterie v čele s koliformními jsou velmi častým problémem vody. Koliformní bakterie se běžně nacházejí v trávicím traktu lidí a živočichů a jsou nejdůležitějším hygienickým indikátorem fekálního znečištění vody.

Vodu, která nám teče z kohoutku, pijeme a využíváme s plnou důvěrou. Ani nás nenapadne, že by v ní mohlo být něco škodlivého, natož koliformní bakterie. A ani by v ní nic špatného být nemělo. Jenže přesto se ve vodě může vyskytnout řada škodlivých bakterií, zvlášť pokud ji máme třeba z vlastní studny.

Co jsou koliformní bakterie

Koliformní bakterie patří do čeledi Enterobacetriaceae. Tato čeleď zahrnuje nesporující, gram negativní, fakultativně anaerobní a oxidativně-negativní. Koliformní bakterie se dělí podle hostitele, biochemických vlastností a odlišné antigenní struktury na skupiny, rody, druhy a sérovary.
Mezi hlavní zástupce koliformních bakteriíí patří Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Citrobacter a Klebsiella.
Koliformní bakterie jsou hlavním indikátorem znečištění vody. Při požití způsobují zejména průjmy.

Prvním objeveným organismem byl druh Enterobacter aerogenes, který dal název laktózo pozitivním kmenům jako „coli-aerogenes“, po čase se vžil název „coliforms“, tj. koliformní.

Zrádné bakterie

Ať už je náš zdroj vody jakýkoliv, může se za určitých okolností stát, že se v ní přemnoží bakterie. A ty jsou pak škodlivé pro náš organismus, mohou způsobit nevolnosti, průjmy, v krajním případě musíme být hospitalizováni. Ještě těžší průběh má pak pití vody s bakteriemi u dětí. Je přitom několik druhů těch, které se v ní mohou přemnožit – koliformní bakterie, legionella, pseudomonas, Bacillus cereus nebo Clostridium perfringens. Všechny tyto bakterie se dají vhodnou úpravou zlikvidovat a voda může zase být pitná, existují na to speciální přípravky. Důležité je, pokud bakterie objevíme ve vodě z veřejného vodovodu, okamžitě upozornit hygieniky i dodavatele.

Reklamy