Escherichia coli

Původní název bekterie je Bacterium coli – gramnegativní fakultativně anaerobní spory netvořící tyčinkovitá bakterie pohybující se pomocí bičíků. Čeleď Enterobacteriaceae. E.coli se běžně vyskytuje ve střevní mikroflóře živočichů včetně člověka. Bakterie je ve střevech prospěšná, jelikož brání rozšíření patogenních bakterií. Podílí se dokonce i na tvorbě některých vitamínů (např. vitamín K).

Bakterie dosahuje délky 2–3 μm a šířky 0,6 μm.

V případě dostatku živin se E.coli množí mezi 7 až 50 °C.

Nákaza bakterií

Asi nejnebezpečnějším kmenem E. coli je EHEC, který produkuje verotoxin a může kromě krvácivých průjmů způsobit vážné postižení ledvin vedoucí až k úmrtí.

Inkubační doba EHEC bývá 3 až 8 dní, což je ze všech patogenních kmenů nejdéle.

Patogenní kmeny bakterií způsobuji dva typy onemocnění. První z nich se projevuje záněty a infekcemi, druhý bývá provázen průjmovým onemocněním.

K nákaze dochází nejčastěji požitím kontaminované vody nebo rostlinné stravy, která přišla s vodou do styku.

Přenos infekce je možný také z člověka na člověka.

Usmrcení Escherichie

EHEC nepřežije vaření, pečení nebo pasteraci za předpokladu, že teplota v jádru nejméně 70 °C trvá aspoň 2 minuty. EHEC jsou odolné bakterie poměrně odolné vůči kyselosti, chladu, vysušení a vysokým koncentracím soli. Ani mráz je 100% nezlikviduje.

Reklamy